Záruční a reklamační řád

 1. Na dodané zboží poskytujeme záruku min. v délce 24 měsíců od předání, jinak dle podmínek Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo.
 2. Podpisem předávacího protokolu nebo dodacího listu při předání zboží potvrzuje kupující, že dodané zboží je kompletní a bez viditelných vad, a proto na dodatečné nedostatky tohoto druhu již nemůžeme brát zřetel.
 3. Záruka se poskytuje na skryté vady, které se během záruční lhůty projeví jako vady materiálu nebo zpracování.
 4. Záruku nelze poskytnout na:
  1. drobné pohledové rozdíly struktury a vzhledu dřevěných dílů nebo koženého čalounění, vyplývající z povahy přírodního materiálu, i v případě, že kupující poskytl vzorek,
  2. na vady způsobené cizím přepravcem nebo vlastní přepravou kupujícího,
  3. vady způsobené neodborným nebo nesprávným zacházením, umístěním na nevhodném místě (ve vlhku, na prudkém slunci,aj.),
  4. na vady způsobené neodbornou montáží nebo opravou,
  5. změny způsobené běžným opotřebením,
  6. vady způsobené porušením doporučeného návodu na užívání a údržbu.

Způsob uplatnění případné reklamace:

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které je ve vlastnictví kupujícího, tzn. zboží zaplacené (viz kupní smlouva).
 2. Reklamace se uplatní písemnou formou a doplní dokladem o koupi (kupní smlouva, paragon, dodací list, atd.).
 3. Požadavek na reklamaci musí obsahovat stručný popis reklamované vady.
 4. Prodávající bude na písemnou reklamaci reagovat nejdéle do 48 hodin a podle povahy závady dohodne s kupujícím postup vyřízení reklamace.
 5. Samostatně stojící prvky (např. židle, kontejnery, atd.) je třeba k reklamaci dopravit do místa prodeje. Stejně tak zboží prodané bez dopravy a montáže. V případě potřeby zajistí dopravu prodávající na účet kupujícího.
 6. V opodstatněných případech je nutno počítat s odvozem reklamovaného zboží k opravě přímo do výroby. Umožní-li to situace, bude kupujícímu po dobu opravy zapůjčen náhradní prvek.
 7. O dobu vyřizování reklamace se záruční doba prodlužuje.
 8. Pokud reklamovaný prvek neumožňuje opravu bude na náklady prodávajícího vyměněn.
 9. V případě, že oprava nebo výměna je technicky velmi obtížně proveditelná nebo nebude-li s ní kupující souhlasit, může prodávající kupujícímu navrhnout dodatečnou slevu na reklamovanou část dodávky.

 

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb. ze dne 16. března 2016) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.